Nyt on vaihtoehto – työtä ekologisen vaihtoehdon puolesta

”Nyt on vaihtoehto” on yksi tunnuslauseistamme. Lause kiteyttää täydellisesti ydinviestimme päättäjille ja tavoitteemme herättää päättäjät ajattelemaan asioita uudelleen. Asioiden ei tarvitse olla siten kuin ne olivat kymmenen vuotta sitten.

Viimeiset kaksi kuukautta olemme kiertäneet ja viettäneet aikaamme messuilla ja kahdenkeskisissä tapaamisissa kuntien ja teleyritysten päättäjien kanssa. Puusta rakennettu tietoliikennemastomme on saanut messuilla ja tapaamisissa positiivisen ja innostuneen vastaanoton. Positiivisuuden ja innostuneisuuden lisäksi tapaamisten ilmapiiriä on ympäröinyt myös yllättyneisyys. Monelle on ollut yllätys, että puusta on myös mahdollista rakentaa tietoliikennemastoja ja vielä tinkimättä maston lujuus- ja kestävyysvaatimuksista.

Yllättyneisyys kuitenkin tuntuu jotenkin oudolta, kun ajattelee puurakentamisen mahdollisuuksia ja sitä, että olemme rakentaneet puusta taloja vuosisatoja ja kerrostalojakin vuosikymmeniä. Puu on ollut ja on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Tulevaisuus puun osalta tulee kuitenkin olemaan vielä ihmeellisempi ja se, mikä meillä tänä päivänä tuntuu ihmeelliseltä puurakentamisessa, tulee olemaan normaali 10–20 vuoden päästä. Viitteitä tästä tulevaisuudesta on jo näkyvissä.

Helmikuussa mm. ScienceAlert-lehti kertoi uudesta Marylandin yliopistossa kehitetystä innovaatiosta, jolla puusta saadaan kymmenen kertaa vahvempaa ja kestävämpää kuin käsittelemätön puu.¹ Innovaation myötä käsitellystä puusta on arveltu tulevan korvaava vaihtoehto teräkselle ja jopa titaaniseoksille. Puun etuna teräkseen on myös sen keveys ja edullisuus rakennusmateriaalina. Marylandin tutkijoiden kertoman mukaan puu on jopa kuusi kertaa kevyempää kuin teräs.

Tulevaisuudessa puun mahdollisuudet ovat siis huikeat. Meidän tulee vain avartaa maailmaamme ja nostaa katseemme tämän päivän tavoista tehdä asioita ja valmistaa tuotteita. Me EcoTelligentissä jatkamme työtä tämän viestin kertomiseksi ja ekologisten vaihtoehtoehtojen tuomiseksi markkinoille.

Kirjoittaja on EcoTelligent Oy:n perustajajäsen. EcoTelligent Oy on vuonna 2017 perustettu puisten tukiasemamastojen ja älypylväiden valmistaja. Yrityksen valmistamat tukiasemamastot täyttävät Eurokoodi 3 -standardin EN 1993-3-1 ja Suomen kansallisen liitteen standardin SFS-EN 1993-3-1 + NA/FI vaatimukset.

¹https://www.sciencealert.com/new-super-wood-stronger-than-steel, alkuperäinen tutkimusartikkeli on julkaistu 7.2.2018 Nature: International Journal of Science -tutkimusjulkaisussa nimellä Processing bulk natural wood into a high-performance structural material.